• Ảnh bìa

Ramie và các chất xơ khác được pha trộn